Turundus

Ettevõtte peamiseks kanaliks enda toote või teenuse tutvustamisel on veebileht, mille loomisel on oluline kliendi tundmine ja tipptasemel UX.

Selle abil on võimalik koguda väga suurel hulgal andmeid, mida edaspidistes turundus- ning äriprotsessides kasutada saab.

Teiseks oluliseks kohaks andmete kogumisel on aktiivsete sotsiaalmeedia kanalite olemasolu. Läbi nende saame lisainfot klientide kohta ning võimaluse kampaaniate ning sisuloomega kodulehele liiklust tuua.

Usume, et kõige aluseks on hästi läbimõeldud sihtrühm ning selge strateegia. Soovime, et saaksid tulla hommikul tööle teadmisega, mida täpselt teha on vaja ja, et see tunduks selge ja loogiline. Me aitame seda luua ja säilitada.